Bel ons gerust op: 023 567 00 50

"'Mensen maken het echte verschil bij elke opgave. Door preventief met kans op schade om te gaan kunnen vele kosten worden bespaard. Preventief acteren verlaagt de kosten en maakt verkeerssituaties veiliger. Elke provincie of gemeente heeft veiligheid voor de weggebruiker als inspanningsverplichting. Zorg voor veiligheid is een recht waar de burger een beroep op kan doen. Na een weginspectie adviseren we onder meer wat en wanneer moet plaatsvinden. In sommige gevallen is het aantoonbaar beter om groot onderhoud te doen, omdat het maatschappelijk kosteneffectiever en veiliger is. We kennen de diverse oplossingen. Herstelwerkzaamheden dienen altijd in de context van veiligheid en doorstroming snel te worden uitgevoerd, ook in het geval van calamiteiten door vorstschade. Onze ervaring en kennis zorgen ervoor dat we de opdrachtgever daarbij goed kunnen ondersteunen en - vooral - dat deze goed is toegerust op de publieke taak.’"
Kevin Olijerhoek

Projectbegeleiding

Wij controleren en bewaken dagelijks de voortgang van projecten namens private en publieke organisaties. Met onze technische kennis behalen we de gestelde doelen en bewaken we belangen. Onze medewerkers coördineren, begeleiden en houden toezicht op projecten vanaf de inventarisatiefase tot en met de realisatie- en nazorgfase.  

Meerwaarde: door de wol geverfd

Er zijn vele situaties denkbaar waarin het wenselijk is om uitvoeringsbegeleiding in te schakelen op een project. Als er bijvoorbeeld gebrek is aan relevante technische kennis, dan is het prettig om te weten dat ManEngenius op adequate wijze invulling geeft aan datgene dat noodzakelijk is.

Ook voor projecten in de utiliteitsbouw en inrichting van Openbare Ruimte hebben wij de juiste oplossingen. Directievoerders en Toezichthouders van ManEngenius zijn 'door de wol geverfd'. Vanzelfsprekend bezitten zij gedegen (en project-relevante) technische kennis en zijn ze volledig thuis in wet- en regelgeving.

Ontzorgend met kwaliteit op maat voor

Op het gebied van Projectbegeleiding worden onze externe insiders gewaardeerd door onder meer de Universiteit van Leiden, Universiteit van Amsterdam, het  Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten Amsterdam, Gorinchem, Haarlem, Haarlemmermeer, Schiedam en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.         

 

 
Vakmensen in Projectbegeleiding

 

 

Referentieproject Projectbegeleiding

Directievoering oeververvanging Merwedekanaal

Door Royal Haskoning-DHV in Den Haag is ManEngenius op basis van haar kennis en kwaliteit benaderd om bij te dragen aan het project Oeververvanging Merwedekanaal. ManEngenius wordt specifiek gevraagd om een oplossing te bieden voor de directievoering van het project. De Directievoerder vertegenwoordigt via Royal Haskoning-DHV de opdrachtgever van het project – en eigenaar / beheerder van het Merwedekanaal- de Provincie Zuid Holland.

"'Ondanks dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, en ook nog maatregelen tijdens de uitvoering, is toch bij een aantal panden en aan een aantal wegen schade ontstaan. Met als gevolg veel overleg met bewoners en instanties zoals waterschappen, gemeenten en verzekeringsmaatschappijen. Een ander aandachtspunt is de aanwezigheid van veel kabels en leidingen. Zo is er schade ontstaan aan een persriool in de gemeente Gorinchem. In de praktijk bleek de ligging van dat persriool anders te zijn dan op de revisietekening was aangegeven. Ook de aanwezigheid van een persleiding in de gemeente Vianen zorgt voor veel overleg met instanties en voor veel oponthoud in de uitvoering.'"
ing. A.A. Visser, Directievoerder ManEngenius

Lees verder >

Vacatures

 
Wij zoeken altijd professionals voor ons Kenniscluster Projectbegeleiding