Bel ons gerust op: 023 567 00 50

"‘Van Rijksoverheden tot gemeentes: al mijn opdrachtgevers worstelen met de discussie hoe om te gaan met technisch beheer (instandhouding) en functioneel beheer. Deze discussies spelen zich voornamelijk af op operationeel niveau, simpelweg omdat er veelal op tactisch niveau geen goede vertaling is gemaakt van het beleid of beheer. Dankzij onze onafhankelijkheid dragen we dienstverlenend bij aan beheerst onderhouden; op basis van een brede kennis van het gemeentelijke beleid én het ontwikkelen van oplossingen die we pragmatisch verbinden met de processen en de organisatie. Daarbij streven we ernaar om kansen te benutten. Bijvoorbeeld: bij een gemeente had het Team Verkeerskunde van de afdeling Beheer & Onderhoud de taak om op operationeel niveau de openbare ruimte veiliger te maken en de doorstroom te verbeteren. Er was echter geen beleid voor de functionele kwaliteit en van de buitenruimte bij deze gemeente. Dat bleek een uitgemeten kans om het beheer beter te profileren binnen de gemeente en zo te kunnen toewerken naar een optimalisatie van beheer en onderhoud.’"
ing. Teun Bakker

Asset Management Services

'Voorspelbare kosten voor de gehele lifecycle.'

Met onze kennis van Asset Management Services ondersteunen wij dagelijks het bedrijfsleven en overheden met doordachte en kosteneffectieve oplossingen voor het strategisch beheer en onderhoud van structurele middelen en inrichtingselementen. Centraal staan continuïteit, kosteneffectiviteit, kwaliteit, duurzaamheid, pro-activiteit en voorspelbaarheid.

Meerwaarde: doordacht advieswerk, pragmatisch

Het gedurende de lifecycle garanderen van kwaliteit, functionaliteit en waarde van middelen en inrichtingselementen, en dat zo kosteneffectief mogelijk: daar zorgen de ingenieurs van ManEngenius voor. Ze plannen en definieren de scope aan te verwachten werkzaamheden en zorgen ervoor dat de opdrachtgever inzicht krijgt in de status van de waardevolle fysieke structuren en/of middelen, de verschillende kostenscenario’s en de slimste methodiek om de assets (kosten)effectief te beheren.

we stemmen onze rapporterende en adviserende functie af op de cultuur van de opdrachtgever. We zijn inzetbaar voor de maintenance van bijvoorbeeld productielijnen en gebouwen in de industrie. Of voor het beheer en onderhoud van kunstwerken en wegen, van kades en oevers, bruggen en ondergrondse leidingen voor overheden. 

Kwaliteit op maat voor:

Opdrachtgevers

Op het gebied van Asset Management Services worden wij gewaardeerd door onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, Akzo Nobel, Tata, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Alphen a/d Rijn.  

 

 
Vakmensen in Asset Management Services

 

 

Referentieproject Asset Management Services

 
Provincie Noord-Holland: risico- en planningsmanagement project N23 Westfrisia

Voor de provincie Noord-Holland is ManEngenius op basis van haar kennis en kwaliteit benaderd om bij te dragen aan het project N23 Westfrisiaweg. ManEngenius wordt specifiek gevraagd om een oplossing te bieden voor de planning en het risicomanagement van het project.

"In het project N23 komen alle aspecten van infrastructurele projectontwikkeling aan bod. Als planner en risicomanager kan ik hier dus mijn hart ophalen."
Ing. Leendert Kwak

Lees verder >

Vacatures

 
Wij zoeken altijd professionals voor ons Kenniscluster Asset Management Services

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL