Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50

"'Het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur en het efficiënt inzetten van de beperkt beschikbare (financiële) middelen door op de juiste plaats de capaciteit te vergroten zijn primaire taken voor Verkeerskundigen. Samen met onze kennispartners zorgen wij hiervoor bij gemeentes, provincie, rijk, bouwcombinaties en omgevingspartijen. Wij hebben daarbij extra aandacht voor de transitiefase waarin er tijdelijk een capaciteitsreductie ontstaat op plaatsen waar juist extra capaciteit nodig is. Door in de aanbesteding en uitvoering, door middel van een kwantitatieve EMVI, de aannemer optimaal te prikkelen om op de momenten dat de capaciteit nodig is, deze beschikbaar te houden wordt de overlast voor de weggebruiker en omgeving zovele mogelijk beperkt. Strategisch Omgevingsmanagement is de tool om met een juiste focus de stakeholders te benaderen en de juiste boodschap te brengen.'"
ing. Ruut van Schie

Verkeer en Omgeving

Met onze kennis van Verkeer & Omgeving zorgen we dat de doorstroming voor weggebruikers bij intensieve wegwerkzaamheden ruim voldoende blijft en het draagvlak bij alle interne en externe stakeholders positief wordt, is en blijft.   

Meerwaarde: state of the art-kennis

Onze experts bieden een objectieve, ervaren en verfrissende blik op de (on)mogelijkheden van de opstart- en de realisatiefase van een project. Ze hebben ervaring opgedaan bij projecten zoals SAA, de N201 en vele andere complexe projecten. Dankzij hun ruime ervaring met onder meer EMVI-Verkeer in DBFM en D&C-contracten, kosteneffectiviteit, procesbeheersing en risicogestuurde projectbeheersing managen zij verwachtingen en bereiken doelgericht resultaten. 

Ontzorgend met kwaliteit op maat voor

Opdrachtgevers

Op het gebied van Verkeer & Omgeving worden onze externe insiders gewaardeerd door relaties als Rijkswaterstaat, gemeente Delft, gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, ProRail, Grontmij en Antea.

 

 
Vakmensen in Verkeer en Omgeving

 

 

Referentieproject Verkeer en Omgeving

Rijkswaterstaat - project SAA doorstroming goed borgen

ManEngenius heeft een ruime ervaring bij het toepassen van een Verkeerskundige EMVI binnen grote infrastructurele projecten. Sinds juli 2010 draagt ManEngenius daarom in opdracht van Rijkswaterstaat bij aan het project: Schiphol – Amsterdam – Almere. Specifieke opgave: de doorstroming van het verkeer op deze corridor verzekeren. Vanuit het Kenniscluster Verkeer & Omgeving verleent ManEngenius advies op programmaniveau en verkeerskundige ondersteuning, zowel tijdens de contractvoorbereiding als tijdens de uitvoering van de projecten binnen het programma SAA zijde A10-Oost A1, SAA A1A6, SAA A9 Gaasperdammerweg.

"Extra aandacht gaat daarbij uit naar de onderlinge afstemming van de contracten en aannemende partijen op het punt verkeershinder. Hierbij staat centraal dat we alle voorkomende verkeerskundige vraagstukken en planningen met de omgeving afstemmen"
ing. Ruut van Schie - ManEngenius

Lees verder >

Vacatures

 
Wij zoeken altijd professionals voor ons Kenniscluster Verkeer en Omgeving

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL