Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Onze visie op Energie

De moderne wereld functioneert niet zonder energie. Gas, olie, licht, wind, water: we zijn compleet afhankelijk van deze energiebronnen. Voldoende energie exploiteren, produceren en beschikbaar maken en houden voor mens en maatschappij zijn voorwaarden voor onze welvaart. Door de groeiende wereldbevolking, groeiende energieconsumptie en de dreigende uitputting van traditionele bronnen wordt wereldwijd nagedacht over nieuwe technieken en innovatieve methoden om duurzaam en betaalbaar te kunnen voldoen aan de energiebehoefte van vandaag en morgen. Dat vereist de inzet, kennis en samenwerking van ingenieurs en technici op vele niveaus. Het leidt niet alleen tot de projectrealisatie van nieuwe ontginnings- en productietechnieken, maar ook tot procesgerichte vraagstukken over maximale effectiviteit, minimale CO2-reductie en de maatschappelijke aanvaardbaarheid en acceptatie van winning van gas en olie in meer kwetsbare en bevolkte gebieden. Los hiervan vragen de infrastructuur voor energiedistributie als de industriële complexen voor verwerking van de energiegrondstoffen aandacht, onderhoud en planning. Voor al deze opgaven en taken bieden ingenieurs- en adviesdiensten een toegevoegde waarde.  

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL