Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


ManEngenius en deelgenoten zijn gestart met de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk te Texel.

03-07-2018

De dijken en duinen van Texel vormen een van de belangrijkste trekpleisters voor bezoekers, maar hebben ook een veiligheidsfunctie. Deze (en andere) waterkeringen worden daarom elke zes jaar getoetst aan de wettelijk bepaalde veiligheidsregels en normeringen.

Nadat in 2006 werd geconstateerd dat de Prins Hendrikdijk aan de Waddenzee zijde niet meer voldeed aan de gestelde eisen, zijn er plannen gemaakt voor de komst van een nieuwe waterkering: de Prins Hendrikzanddijk.
Het project betreft de aanleg van een geheel nieuwe waterkering in de vorm van duinen aan de zuidoost zijde van het eiland. Onze contractmanager, Robin Witkamp, leidde de aanbesteding voor dit project en is tevens verantwoordelijk voor het erop toezien dat alle contractuele afspraken worden nageleefd tijdens realisatie van dit project.

Bijzonderheden aan dit project
Het project wordt uitgevoerd in een Natura 2000 gebied, daarom moest worden gegarandeerd dat de uitvoering en oplevering van dit project een meerwaarde vormt voor de Waddenzee en het bijbehorende onderwater leven.
Met de aanleg van de nieuwe kering blijven de huidige natuurgebieden en faciliteiten bestaan. Texel wordt daarmee groter en ingericht met fietspaden, wandelpaden, een uitzichtpunt en voldoende ruimte voor de natuur om te floreren en kan de vereiste garantie hiermee dus bieden.

Tevens heeft dit project een exclusieve concessie gekregen om in de aangewezen gebieden zand te kunnen winnen. Veiligheid staat daarbij voorop, om die reden zijn 'Niet Gesprongen Explosieven' bodemonderzoeken gedaan, maar is ook inspectie gedaan naar de zandkwaliteit en eventuele archeologische vondsten.


Kaart van Texel met de te versterken gemalen en dijksecties.
De aanleg van de Prins Hendrikzanddijk vindt plaats aan de zuidoostzijde bij sectie 9. De overige secties krijgen een traditionele versterking en worden uitgevoerd door een andere partij.

Aanbestedingsfase
De aanbesteding kende drie fases om tot de geschikte aannemer te komen en duurde ongeveer een jaar.

Fase 1
In deze fase gaven aannemers aan in hoeverre zij mee wilden doen aan de aanbesteding. Er werd gekeken naar grote en kleine bedrijven om de markt zo breed en gezond mogelijk te houden.

Fase 2
Op basis van kunde werden 3 partijen geselecteerd die verder werden meegenomen in de aanbestedingsfase. Daarbij werd gekeken hoe zij het project in hoofdzaak zouden aanvliegen, hoe zij werken in relatie tot het achterland en hoe zij omgaan met de geïnventariseerde risico’s en welke andere risico’s zij voorzagen.

Fase 3
In de volgende fase werden de partijen beoordeeld op basis van hun plan ten behoeve van monitoring en beheer, het opgestelde werkplan om te zorgen dat het project binnen planning past, maar ook op basis van de door hun opgesteld hinderplan en invulling van de landschappelijke inrichting. Het project gegund aan aannemer: Jan De Nul n.v.

Uitvoeringsfase
De uitvoeringsfase kent vier fases en wordt volgens plan eind 2019 afgerond.

Fase 1
De werkzaamheden startten donderdag 25 juli jl. met het winnen van middel grof en zeer grof zand op twee locaties in de Noordzee. Binnen zes maanden wordt in totaal vijf miljoen kubieke meter zand gewonnen, verwerkt en gevormd tot een 3 kilometer lange duin, variërend in hoogte van 9 tot 11 meter.

Fase 2
De tweede fase kent een overlap met de eerste. Nadat een deel van de duin gereed is, worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er geen overlast ontstaat door opstuivend zand. Zo wordt er helm geplant, papierpulp toegepast en wordt er gewerkt met anti verstuivingsschermen om het zand bij elkaar te houden.

Fase 3
In deze fase wordt de nieuwe duin aangesloten op de bestaande dijk waar al een constructie voor klaarligt om het zand op te kunnen vangen, hierdoor ontstaat één aaneengesloten waterkering.


Bartolomeu Dias
Deze sleephopperzuiger van 150 meter lang - die wordt toegepast bij het winnen, verwerken en neerleggen van het zand - vervoert tien tot dertien duizend kubieke meter zand per tocht.

Fase 4
In de laatste fase wordt de inrichting van de duin afgewerkt. Zo komt er een in hoogte variërend fietspad, een doorkijk richting de Waddenzee, een uitkijkpunt met uitzicht op een natuurzone en wordt er een wandelpad in de luwte gecreëerd. Deze wordt eveneens voorzien van een doorkijk op het gebied.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met onze Contract Manager Robin Witkamp via 06 290 757 15 of 023 567 00 50 of neem een kijkje op de website van HHNK.

 

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL