Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


‘Gecontroleerd en beheerst verbeteren’ - Projectbeheersing aan de Maas

16-11-2016

Het pand van Rijkswaterstaat Rotterdam is gelegen aan de Boompjes. Voor de lezer: dit ligt aan de Maas en biedt een in een woord schitterend uitzicht op de beroemde Erasmusbrug en het Noordereiland. Op de 15e etage zetelt een bijzonder team: het team Projectbeheersing van ManEngenius. ManEngenius collega’s Hans van den Berg, Don Konijnenberg, Maarten Douwstra, Michel Burie en Werner Elias werken hier aan de projectbeheersing van het cluster Vaarwegenonderhoud, Baggeren en Bergingen. Zij ervaren uit eerste hand hoe het is om producten in plaats van manuren te leveren aan Rijkswaterstaat. De nieuwe werkwijze is voor beide partijen nog wennen, maar is tot nu toe als heel positief ervaren.

Projectbeheersing voor Vaarwegenonderhoud, Baggeren en Bergingen is een direct resultaat van de gegunde aanbesteding 'Raamovereenkomsten Projectbeheersing', wat het 'leveren van producten op het gebied van Projectbeheersing voor Rijkswaterstaat' betreft. Het project behelst de periode 2016 tot en met 2018. 

 

Na de gunning van de aanbesteding is het team in juni 2016 gestart: de opdracht werd bestudeerd en de piketpaaltjes geplaatst. Hans van den Berg, Maarten Douwstra en Michel Burie brachten in kaart welke producten er de komende twee jaar geleverd gaan worden, welke optimalisaties nodig zijn en hoe de samenwerking met de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, precies vorm zou gaan krijgen. Hierbij werd in het oog gehouden dat het doel van de opdrachtgever tweeledig is: standaardiseren van werkzaamheden en het vergroten van efficiency. Dit laatste voordeel wordt onder andere behaald door de overgang van manuren naar producten.

 
Zelfstandige unit
Sinds 1 oktober werkt het team, inmiddels aangevuld met Werner Elias en Don Konijnenberg, als een zelfstandige unit binnen RWS en is verantwoordelijk voor het leveren van die producten op het gebied van Projectbeheersing. Je kunt hierbij denken aan planningen, financiële rapportages, risicodossiers en adviesrapporten. De vaste werkwijze onderscheidt vier soorten producten:

* Going Concern producten – producten die in te plannen zijn zoals bestellingen en afspraken. Deze producten houden het proces draaiende.

* Cyclische producten – terugkerende producten zoals financiële rapportages

* Ad Hoc producten – dit zijn producten die moeilijk in te plannen zijn, bijvoorbeeld een projectplanning met een risicodossier

* Speciale Uren – dit betreft producten zoals rapporten en adviezen die van tevoren niet bekend waren.

 
Twee kolommen
De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee kolommen. Michel Burie en Maarten Douwstra werken aan het financieel management, baselinebeheer en capaciteitsmanagement. Werner Elias en Don Konijnenberg werken aan planning-, risico- en kwaliteitsmanagement. Coördinator van dit alles is Hans van den Berg. Hans: “De opstart is achter de rug en alles loopt inmiddels goed. Dat is zeker ook aan de opdrachtgever te danken. Zo was het overdrachtsdossier heel goed bij aanvang, dat werkte heel prettig bij het opleveren van de eerste producten.” Don: “De producten waren al goed, aan ons de taak om verder te verbeteren. Waarbij we ervan uitgaan dat na het eerste kwartaal 2017 de door ons voorgestelde verbeteringen zijn doorgevoerd, met als resultaat een risico- en planningdossier en inzicht in de interne kwaliteitsborging. Onze uitdaging hierbij is om de opdrachtgever te voorzien van betere sturingsmogelijkheden voor minder euro’s.”
 
Met elkaar in een leercurve
Binnen het team maken de leden gebruik van elkaars kennis en ervaring. Maarten Douwstra: “De verwachting is dat ik over een half jaar ook meer werkzaamheden in kolom twee ga uitvoeren. Voor mij betekent dat een persoonlijke uitdaging om meer te leren van planning en risico’s. Ik kijk ernaar uit om dat met Werner en Don op te pakken.” Hans van den Berg: ‘We zitten ook samen met de opdrachtgever in een leercurve. Dat maakt het vooral erg interessant. De professionaliteit van ons team en de hoogwaardige samenwerking met RWS zorgt ervoor dat we nu weten wat we kunnen. Dus we gaan weer een stapje verder bij het invullen van nieuwe inzichten. Zo verbeteren we gecontroleerd en beheerst en blijven we van en met elkaar leren in het proces.” 
 
Meer weten over deze opdracht? Lees de projectbeschrijving of bekijk de film.

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL