Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Privacystatement

Persoonsgegevens die wij verwerken

ManEngenius verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ManEngenius verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 


Waarom we deze gegevens nodig hebben

ManEngenius verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:


Hoe lang we gegevens bewaren

ManEngenius zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Onze maximale bewaartermijn(en) zijn: 365 dagen.


Delen met anderen

ManEngenius deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ManEngenius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt ManEngenius jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
We delen gegevens met:

  • Mailchimp, voor het versturen van vacature updates via de e-mail
  • Careerix, voor het verwerken van sollicitaties 

In kaart brengen websitebezoek

ManEngenius gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ManEngenius gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Lukt het niet via de instellingen van uw browser of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar aeudoxie@manengenius.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ManEngenius zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website: http://www.manengenius.nl/ 
Telefoonnummer:  (+31) 23 567 00 50
Bedrijfsadres: Boslaan 2a 2132 DX Hoofddorp
Postadres: Boslaan 2a 2132 DX Hoofddorp

Beveiliging

ManEngenius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via aeudoxie@manengenius.nlManEngenius heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL