Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Privacystatement

Deze Privacystatement heeft betrekking op ManEngenius BV.

Om onze activiteiten efficiënt en naar behoren uit te voeren, verwerken wij in een aantal gevallen (persoons)gegevens. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving.
In deze Privacystatement is onder andere vastgelegd welke (persoons)gegevens wij verwerken, welke doelen daarbij horen en welke rechten jij als betrokkene daarbij hebt.

Het kan voorkomen dat deze Privacystatement aan de hand van eventuele wetswijzigingen wordt aangepast. Op onze website www.manengenius.nl is altijd de meest recente en geldende versie te vinden.


Welke gegevens verwerken wij?
ManEngenius verwerkt de persoonsgegevens welke van toepassing zijn om je te kunnen voorzien van informatie of onze diensten voor jou in te zetten. Daarbij verwerken wij enkel de persoonsgegevens waarvoor jij toestemming geeft om te mogen verwerken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:


Deze gegevens worden verzameld met behulp van een online formulier. Deze is gekoppeld aan MailChimp en wordt eveneens middels deze dienst automatisch verwerkt en opgenomen in onze database.
Onze mailings worden eveneens verstuurd vanuit MailChimp. Het opstellen, versturen en behandelen van de mailings wordt handmatig en niet geautomatiseerd gedaan. Met uitzondering van de wekelijkse vacature updates.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
ManEngenius verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens.


Waarom we deze gegevens nodig hebben
ManEngenius verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Daarnaast gebruiken we de gegevens om mailings toe te sturen:


Bewaartermijn van gegevens
ManEngenius zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Vanaf het moment dat je jouw gegevens bij ons achterlaat hanteren wij een maximale bewaartermijn van 365 dagen. Nadat deze termijn is verstreken ontvang je van ons opnieuw de vraag of we jouw gegevens (indien nodig) mogen blijven bewaren.

Mocht je bij ons in de database bekend zijn en wij jouw toestemming voor het leggen van contact middels ons opt-in formulier niet voor 25 mei 2018 binnen hebben, sturen wij elk kwartaal minimaal één mailing met het verzoek jouw voorkeuren aan te geven. Jouw contactgegevens zullen daarnaast voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt.


Delen met derden
Alleen medewerkers van ManEngenius die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens in de database(s) van ManEngenius. 
Daarnaast deelt jouw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ManEngenius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen de gegevens met:

ManEngenius is tegelijkertijd wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. ManEngenius onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat privacy procedures in acht worden genomen.

De gegevens worden verder met geen enkel ander derde nationale, Europese of internationale organisatie gedeeld, noch inzage verschaft. Daarnaast hanteren we de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens bij onbevoegden terecht komt.


In kaart brengen websitebezoek (cookies)
ManEngenius analyseert naast persoonsgegevens ook websitegegevens. Daarvoor maken wij gebruik van functionele en analytische (Google Analytics) en tracking cookies (Facebook pixel).
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.

De gegevens die we met behulp van Google Analytics verzamelen:

Wanneer je bent ingelogd op Facebook maakt de Facebook pixel een koppeling tussen jouw interactie op onze website en je Facebook account. 
De gegevens die hieruit komen kunnen wij analyseren en daarmee een beter begrip te krijgen van onze doelgroep en geïnteresseerden. Met deze informatie kunnen wij onze diensten, producten en berichtgeving zodanig verbeteren dat deze beter aansluit op de wensen, behoeften en interesses van onze doelgroep.

NBAlle cookies gegevens worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden. Dat betekent dus dat er geen naam of IP adres wordt gekoppeld aan de verzamelde data.
Je kunt alle eerdere opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.


Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heb je altijd het recht om:

Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, gebruik dan ons online formulier om contact met ons op te nemen. Gebruik het onderwerp: Over mijn persoonsgegevens en vergeet jouw contactgegevens te vermelden bij jouw vraag!

Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reactie op je verzoek. Afhankelijk van het verzoek kunnen wij je vragen om een kopie van jouw legitimatiebewijs op te sturen. Dit om je identiteit te kunnen bevestigen en er zo zeker van te zijn je privacy te kunnen waarborgen. Na verwerking en afhandeling van het verzoek, wordt de kopie van het identiteitsbewijs vernietigd.

Mochten wij een bezwaar onderling niet weten op te lossen, dan heb je altijd het recht om de Autoriteit Persoonsgegevens in te schakelen. Dat kan via deze link.

Je kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: +31(0) 23 567 00 50
Website: http://www.manengenius.nl/ 
Adres: Boslaan 2a, 2132 DX Hoofddorp


Beveiliging
ManEngenius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het online formulier.

ManEngenius heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

(1) Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
(2) DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelc zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
(3) DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL