Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Privacystatement

Dit Privacystatement heeft betrekking op ManEngenius BV.

Om onze activiteiten efficiënt en naar behoren uit te voeren, verwerken wij in (persoons)gegevens. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dit Privacystatement is onder andere vastgelegd welke (persoons)gegevens wij verwerken, welke doelen daarbij horen en welke rechten jij als betrokkene daarbij hebt.

Het kan voorkomen dat dit Privacystatement aan de hand van eventuele wetswijzigingen wordt aangepast. Op onze website www.manengenius.nl is altijd de meest recente en geldende versie te vinden.


Welke gegevens verwerken wij?
ManEngenius verwerkt de persoonsgegevens die van toepassing zijn om je te kunnen voorzien van informatie of onze diensten voor jou in te zetten. Daarbij verwerken wij alleen de persoonsgegevens waarvoor jij toestemming geeft om te mogen verwerken. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken: 


Deze gegevens worden verzameld met behulp van een online formulier. Deze is gekoppeld aan MailChimp en wordt eveneens middels deze dienst automatisch verwerkt en opgenomen in onze database. Onze mailings worden eveneens verstuurd vanuit MailChimp. Het opstellen, versturen en behandelen van de mailings wordt handmatig en niet geautomatiseerd gedaan. Met uitzondering van de wekelijkse vacatureupdates.


Gegevens verkregen via een andere organisatie
Bij sollicitaties maakt ManEngenius gebruik van de informatie die de sollicitant op
LinkedIn heeft geplaatst


Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ManEngenius verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens.


Waarom we deze gegevens nodig hebben
ManEngenius verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Daarnaast gebruiken we de gegevens om mailings toe te sturen, indien jij je hiervoor
hebt aangemeld:


Bewaartermijn van gegevens

ManEngenius bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen met derden

Alleen medewerkers van ManEngenius die persoonsgegevens nodig hebben om hun
werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot die
persoonsgegevens in de database(s) van ManEngenius.
Daarnaast deelt ManEngenius jouw persoonsgegevens met derden indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst,om te voldoen aan een
wettelijke verplichting, of in het kader van gerechtvaardigd belang. Wij hebben
verwerkersovereenkomsten gesloten met bedrijven die je gegevens verwerken in
onze opdracht Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ManEngenius blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

We delen de gegevens met:

ManEngenius is tevens wettelijk verplicht om mee te werken als
opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen.
ManEngenius onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de
betreffende opsporingsinstantie en ziet erop toe dat privacyprocedures in acht
worden genomen.

De gegevens worden verder met geen enkele andere derde nationale, Europese of
internationale organisatie gedeeld, noch wordt inzage verschaft. Daarnaast hanteren
we de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en
beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens bij
onbevoegden terecht komen.


In kaart brengen websitebezoek (cookies)

ManEngenius registreert gegevens over het gebruik van haar website. Het gaat
daarbij om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de
gebruikte webbrowsers. Daarvoor maken wij gebruik van functionele en analytische
(Google Analytics) en tracking cookies (Facebook pixel en LinkedIn Insight Tag).
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zo kunnen
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.
De gegevens die we met behulp van Google Analytics verzamelen:

De gegevens die we met behulp van Google Analytics verzamelen:

Wanneer je bent ingelogd op Facebook maakt de Facebookpixel een koppeling tussen
jouw interactie op onze website en je Facebookaccount.
De gegevens die hieruit komen kunnen wij analyseren en daarmee een beter begrip
te krijgen van onze doelgroep en geïnteresseerden. Met deze informatie kunnen wij
onze diensten, producten en berichtgeving zodanig verbeteren dat deze beter
aansluit op de wensen, behoeften en interesses van onze doelgroep.


NBAlle cookies gegevens worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden. Dat betekent dus dat er geen naam of IP adres wordt gekoppeld aan de verzamelde data.
Je kunt alle eerdere opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.


Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heb je altijd het recht om:

Ook als je vragen/opmerkingen over de de verwerking van jouw gegevens hebt kun
je contact opnemen. Gebruik ons online formulier om contact met ons op te nemen. Kies het onderwerp: Over mijn persoonsgegevens en vergeet jouw contactgegevens te vermelden bij jouw vraag!


Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reactie op je verzoek. Afhankelijk van het verzoek kunnen wij je vrage

Kieshet onderwerp: Over mijn persoonsgegevens en vergeet niet jouw contactgegevens te
vermelden bij jouw vraag.

Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reactie op je
verzoek. Afhankelijk van het verzoek kunnen wij je vragen om een kopie van jouw
legitimatiebewijs op te sturen. Dit om je identiteit te kunnen bevestigen en er zo
zeker van te zijn je privacy te kunnen waarborgen. Na verwerking en afhandeling
van het verzoek, wordt de kopie van het identiteitsbewijs vernietigd.
Mochten wij een bezwaar onderling niet weten op te lossen, dan heb je altijd het
recht om de Autoriteit Persoonsgegevens in te schakelen. Dat kan via deze link.


Je kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: +31(0) 23 567 00 50
Website: http://www.manengenius.nl/ 
Adres: Boslaan 2a, 2132 DX Hoofddorp


Beveiliging
ManEngenius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het online formulier.

ManEngenius heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens op deze website heeft ManEngenius de volgende maatregelen genomen:
(1) Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
(2) DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn, of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
(3) DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IPadres.

 

Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL