Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Thomas van Aquinostraat

Dit project stond in het teken van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en de algehele staat van de wijk in technische zin. Daarnaast lag de nadruk op het aansluiten van de inrichting van de wijk op de toekomstvisie voor de wijk en de stad. Klimaatadaptatie en het vergroten van sociale binding in de wijk waren hierbij belangrijke speerpunten.

Thomas van Aquinostraat, ontworpen tijdens ontwerpfase door © Tauw Thomas van Aquinostraat, ontworpen tijdens ontwerpfase door © Tauw

De werkzaamheden binnen dit project omvatten het uitwerken van een voorlopig ontwerp (VO) naar een uitvoeringsontwerp (UO).
Vanuit ManEngenius werd Mark Geertman ingezet om de participatietrajecten te begeleiden en de projectcommunicatie te verzorgen. Zo was hij verantwoordelijk voor het opstellen van bewonersbrieven, het bijhouden van het communicatieregister en het gezamenlijk ontwerpen van speelgazons. Zijn werkzaamheden voerde hij uit in samenwerking met een projectleider, projectcoördinator, ontwerpleider, omgevingsmanager en uitvoerder.

Om de benodigde subsidie te verkrijgen was het de opgave om het project in 2018 gerealiseerd te krijgen. Ondanks de ambitieuze planning, hebben we onze deadline kunnen halen. Dit hebben we met name kunnen bewerkstelligen door een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Mark Geertman

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!