Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50

AmbaFlex: bijdragen aan de optimalisatie van het ontwikkelproces

Voor AmbaFlex werd ManEngenius in 2013 op basis van haar kennis en kwaliteit benaderd om bij te dragen aan de optimalisatie van het ontwikkelproces. Wat begon als een capaciteitsvraagstuk werd uiteindelijk een vraag naar begeleiding bij de verandering van een pragmatische ontwikkelaanpak naar een gestructureerde aanpak.  

Project/procesbeschrijving:

In eerste instantie bood ManEngenius extra ondersteuning op het gebied van engineering. Deze extra ontwikkelcapaciteit was nodig vanwege de toenemende orderdruk. Vrij snel na aanvang bleek er ook kennis en kunde benodigd voor procesverbeteringen: de pragmatische ontwikkelaanpak waarmee AmbaFlex succesvol was geworden, moest veranderen in een gestructureerde. Facetten die hierbij kwamen kijken zijn:

* Hoe ziet de behoefte van de interne of externe klant er werkelijk uit?
* Hoe leggen we deze behoefte vast?
* Welke risico's bestaan er in alle facetten van het project?
* Hoe kunnen we risico's minimaliseren?
* Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen borgen in de organisatie?
* Hoe maken we productkennis voor andere afdelingen of toeleveranciers beschikbaar?
* Welke mogelijkheden tot innovatie hebben we?
 
De resultaten van de inspanningen zijn:
* Een duidelijke structuur binnen de engineeringsafdeling
* Een goede balans tussen orderengineering en innovatie
 
Daarnaast is Manengenius gevraagd mee te denken in de afdelingsplannen voor aankomend jaar. De focus ligt daarbij op het delen van onze visie op en kennis over gestructureerd werken, efficiënte kennisdeling en innovatie.

Toegevoegde waarden ManEngenius

Met name het flexibel kunnen op- en afschakelen van capaciteit heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen AmbaFlex en ManEngenius steeds intensiever is geworden. Daarnaast zijn de volgende overwegingen van doorslag gebleken bij het aangaan van een intensieve samenwerking:

De persoonlijke en no-nonsense benadering met een vaste groep toegewijde engineers
Expertise en capaciteit die voorheen buiten bereik van de organisatie lag is nu wel bereikbaar geworden
De kennis en het kennisniveau is door de gezamenlijke coördinatie beter geborgd en gaat niet meer verloren bij wisselingen binnen het team, waardoor dit de vaste kern ontlast
* Het totale innovatieniveau is binnen de organisatie naar een hoger plan getild

Looptijd project.

Deze opdracht startte in 2013.

Met dit referentieproject laten wij u zien dat wij ook de in de Markt ‘Industrie’ volop actief zijn met het flexibel op- en afschalen van engineeringsteams, met behoud en borging van kennis en kunde!

 

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. R. (Rikkert) van der Wateren

Innovatiemanager
"Wat begon als een capaciteitsvraagstuk werd uiteindelijk een vraag naar begeleiding bij de verandering van een pragmatische ontwikkelaanpak naar een gestructureerde aanpak. "

Meer over ing. R. (Rikkert) van der Wateren >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL