Bel ons gerust op: 023 567 00 50


IP Solutions: Oplossing bieden voor capaciteitsproblematiek op de afdeling Project Engineering

Door IP Solutions werd ManEngenius op basis van haar kennis en kwaliteit benaderd om bij te dragen aan het opzetten van een afdelingsplanning voor de afdeling Project Engineering. ManEngenius wordt specifiek gevraagd om een oplossing te bieden voor de capaciteitsproblemen op de afdeling Project Engineering.

Project/procesbeschrijving:

Het project/proces betreft het opzetten, bijhouden en verder uitbouwen van een afdelingsplanning, ten behoeve van Kuwait Petroleum Europoort (KPE). Eerst intern op de eigen afdeling Project Engineering gericht. Zodat duidelijk is in welke fase de circa 150 afdelingsprojecten zich bevinden, wanneer de inzet van de Project Engineers groeit of daalt en wanneer de inzet van de Constructiecoördinatoren gewenst is.

Na enkele maanden is de stap buiten de eigen afdeling gezet. De planning van de afdeling wordt gekoppeld aan de planning van de andere afdelingen op de raffinaderij zoals Maintenance en de Turnaround-organisatie. Daarmee kunnen werkzaamheden gebundeld worden. En kunnen clashes tussen verschillende planningen worden voorkomen.

Toegevoegde waarden ManEngenius

a. Vanuit het Kenniscluster Projectbeheersing draagt ManEngenius bij door de afdelingsplanning vanaf nul op te zetten, regelmatig te actualiseren en uit te bouwen tot een betrouwbaar instrument om de samenwerking intern en extern sterk te verbeteren en om volledig te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van het management. 

b. Bijzonderheid van deze opdracht betrof dat werkprocessen en samenwerkingsafspraken op afdelings- en bedrijfsniveau nog nauwelijks ontwikkeld waren. Aan de verbetering daarvan heeft ManEngenius een bijdrage kunnen leveren. Dit door een standaardplanning te ontwikkelen, de medewerkers een planning te leren lezen en gebruiken en door nut en noodzaak van werkprocessen voor het management aan te tonen.

Looptijd project.

Deze opdracht heeft een looptijd gekend van 1 jaar.

Met dit referentieproject laten wij u zien dat wij ook de in de Markt ‘Industrie’ volop actief zijn met –onder andere- Projectbeheersing!

Op het gebied van planning, optimalisatie en risicomanagement werk(t)en wij ook voor opdrachtgevers als Provincies, Rijkswaterstaat en de aannemerij.

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL