Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Noord - Van IJ tot Gouw

'Intensief overleg met betrokkenen en het gebruik maken van plaatselijke kennis en ervaring is bij dit project noodzakelijk.'

ManEngenius werd door Stadsdeel noord in Amsterdam benaderd om een oplossing te bieden voor de uitvoeringsbegeleiding binnen het project 'Van IJ tot Gouw'.

Van IJ tot Gouw is een natuurproject dat tot doel heeft om de kwaliteit van groen en recreatie in Stadsdeel Noord te verbeteren. Het betrof een samenwerkingsproject tussen Stadsdeel Amsterdam-Noord en het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. Het project heeft twee doelen, namelijk het versterken van de ecologische relatie tussen IJmeer en Waterland en het versterken van de recreatieve relatie tussen Amsterdam en Waterland.

Het versterken van de ecologische relatie gebeurt onder meer door het aanbrengen van ijsvogelwanden en overwinteringsplekken voor de ringslang, de Noordse woelmuis en libellen. De recreatieve relatie wordt versterkt door voetpaden aan te leggen en te verbeteren. Het project bestaat uit diverse deel projecten. ManEngenius is betrokken bij de deelprojecten 2B en 16 in het landelijke deel van het Stadsdeel Noord . Dit betreft de bouw van 2 ecologische houten bruggen, de bouw van een ecologische betonnen verkeersbrug, het graven van een nieuwe vaarverbinding en het aanpassen van de infrastructuur. Het versterken van de ecologische functie bestaat o.a. uit het aanbrengen van faunapassages, natuurvriendelijke oevers en schuilplaatsen voor ringslangen, muizen en diverse andere kleinere soorten. Een bijzonder aspect is  de toepassing van lichte ophoogmaterialen in de vorm van EPS i.v.m. de ondergrond die bestaat uit ''drijvend veen''. Het gebied is dan ook bekend als ''Waterland''. 

Toegevoegde waarden ManEngenius

Vanuit het kenniscluster Projectbegeleiding draagt ManEngenius bij door het verzorgen van de uitvoeringsbegeleiding. Bijzonderheid van deze opdracht betrof het multidisciplinaire karakter, waarbij de opdrachtgever een partij zocht die in staat was om door één persoon zowel de cultuurtechnische als de constructieve begeleiding te laten verrichten. Met dit referentieproject laten wij u zien dat  Engenius ook op multidsicplinaire projecten voor uitstekende uitvoeringsbegeleiding kan zorgen.

Op het gebied van uitvoeringsbegeleiding werk(t)en wij ook voor opdrachtgevers als RWS, Tata Steel, Antea, Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Universiteit van Leiden. 

     
deel dit artikel:   Deel via e-mail

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL