Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Herstellen Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal

Door Rijkswaterstaat in Utrecht werd ManEngenius benaderd om bij te dragen aan het project Herstellen Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal. ManEngenius wordt specifiek gevraagd om een oplossing te bieden voor:

Het project betreft het herstellen van de kwalitatief onvoldoende damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij uitgegaan is van een risicogestuurde aanpak, daar in eerste instantie de beoogde scope veel groter was dan het beschikbare budget. Hierbij is door de risicogestuurde aanpak (RAMSHEEP) en door het vinden van restveiligheid in de constructie de scope teruggebracht tot binnen het beschikbare budget en toch de veiligheid van het kanaal voor de komende jaren gewaarborgd

Toegevoegde waarden ManEngenius

a. Vanuit het Kenniscluster Projectbeheersing draagt ManEngenius bij met specialistische kennis ten aanzien van Risicomanagement, waardoor de uitvraag conform Risman ingevuld diende te worden. Hierdoor werd de prioriteit (conform RAMSHEEP) verkregen zoals het door de klant gewenst werd. 

b. Bijzonderheid van deze opdracht betrof hoe de meest veilige oplossing te krijgen met een minimum aan hinder voor de scheepvaart. Het Amsterdam-Rijnkanaal is immers het drukste binnenvaartkanaal van Europa.

Met dit referentieproject laten wij zien dat Manengenius (ruime) ervaring heeft op het gebied van Design & Construct contracten, met SCB en met SE en dit praktisch te gebruiken zonder dat de processen de overhand krijgen.

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. T. (Teun) Bakker

Adviseur
"Het leuke van deze opdracht is om alle moderne contractvormen en projectsturingsmethodes toe te passen en uit te dragen. Daarnaast is het vermarkten van Beheer en Onderhoud op functioneel niveau een leuke uitdaging geweest."

Meer over ing. T. (Teun) Bakker >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL