Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Projectrisico’s in beeld brengen en bewaken

"Integrale projectbeheersing is altijd maatwerk"

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Projectrisico’s in beeld brengen en bewaken

ManEngenius is sterk in het beheersen van gecompliceerde projecten. Door Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier( HHNK) in Heerhugowaard is ManEngenius specifiek gevraagd om de projectrisico’s in beeld te brengen en te bewaken voor een deel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het HHNK versterkt in dit kader 100 kilometer dijken en duin langs Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer. De versterkingsprojecten zijn door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgenomen in het nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dat betekent dat het Rijk deze projecten financiert, onder voorwaarden dat het sobere en doelmatige maatregelen zijn.

Kansen, risico’s en knelpunten

Vanuit het Kenniscluster Projectbeheersing draagt ManEngenius bij door gevraagd en ongevraagd te adviseren en te rapporteren aan de eindverantwoordelijke over de bewaking van het project. Robin Witkamp: ‘Dus over de factoren Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit, inclusief gesignaleerde kansen, risico’s en knelpunten. Al deze factoren worden continu in het vizier gehouden en constant worden op al deze aspecten de referenties vergeleken met de prognose einde werk om een goed beeld over de kwaliteit en voortgang van het project te geven.’

Externe insider bij overheden

ManEngenius heeft ruim 20 jaar ervaring met processen en projecten bij overheden: variërend van de Gemeente Tholen tot Gorinchem, van de Provincie Utrecht tot Rijkswaterstaat. We kennen de diverse bestuurlijke omgevingen. Onze adviseurs en specialisten begeleiden en dragen dagelijks dan ook bij aan de definiëring van strategisch beleid, de draagvlakvorming hiervoor en de tactische technische realisatie, inclusief een regierol. We dragen kennis en kwaliteit bij vanaf de visie en initiatieffase tot en met de realisatie- en beheerfase. Als externe insider staan wij adviserend, uitvoerend en oplossend aan uw zijde.

Over Kenniscluster Projectbeheersing

Met onze kennis van projectbeheersing dragen we fundamenteel bij aan het inventariseren, managen en voorkomen van risico’s bij projecten van private en publieke opdrachtgevers. Op basis van actuele en sturende informatie en rapportages biedt Projectbeheersing helder en concreet focus aan de opdrachtgever en de projectdirectie

Op het gebied van projectbeheersing worden wij gewaardeerd door relaties als Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland,, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Haarlemmermeer, Leiden, Delft, Rotterdam, Grontmij, HaskoningDHV, Antea, Mourik Groot Ammers en HHNK.

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. R. (Robin) Witkamp

Projectbeheerser / Risicomanager
"Beheerst uitvoeren draait om informatievoorziening "

Meer over ing. R. (Robin) Witkamp >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL