Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Project Maasterras - Procesmanagement met focus op lange termijnvisie

Project Maasterras - Procesmanagement met focus op lange termijnvisie

Door de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht is ManEngenius in 2009 op basis van haar kennis en kwaliteit benaderd om bij te dragen aan het project Maasterras: een 200 ha groot binnenstedelijk gebied gelegen aan weerzijden van de Oude Maas en ingesloten door rijksweg A16 en de spoorlijn Rotterdam-Antwerpen. Dit gebied zou in circa 25 jaar tijd worden getransformeerd tot dé toplocatie voor wonen en werken binnen de Drechtsteden. Het moet bedrijven en bewoners van buiten de regio aantrekken.

Toegevoegde waarde ManEngenius

Vanuit de kenniscluster Integraal Project en Procesmanagement assisteerde ManEngenius met een Senior Adviseur Procesmanagement met ruime bestuurlijke ervaring. Samenwerkingsconvenanten, ontwikkelingsstrategie, programmatische invulling, grondexploitatie, communicatie, structuurvisie en bestemmingsplannen worden op integraal niveau onder aansturing van één van onze managers tot stand gebracht. Daarbij diende procesmatig rekening te worden gehouden met uiteenlopende belangen, capaciteit en draagkracht van zowel publieke als private partijen.

Externe insider bij overheden

ManEngenius heeft ruim 20 jaar ervaring met processen en projecten bij overheden: variërend van de Gemeente Tholen tot Gorinchem, van de Provincie Utrecht tot Waterschappen en Rijkswaterstaat. We kennen de bestuurlijke omgeving en onze adviseurs en specialisten begeleiden en dragen dagelijks bij aan de definiëring van strategisch beleid, de draagvlakvorming en de tactische realisatie, inclusief regie. We dragen kennis en kwaliteit bij vanaf de visie en initiatieffase tot en met de realisatie- en beheerfase. Als externe insider staan wij adviserend, uitvoerend en oplossend aan uw zijde.

Kennis van Integraal Project- en Procesmanagement

Met onze kennis van Integraal Project- en Procesmanagement ontzorgen we al 20 jaar - nationaal en internationaal - publieke en private opdrachtgevers door de vaart in hun projecten en processen te behouden, belangen te bewaken en de beoogde meerwaarden en resultaten volgens verwachting en afspraak te behalen

deel dit artikel:   Deel via e-mail

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL