Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Provincie Limburg: leveren van een adviseur Risicomanagement, voor de integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

ManEngenius droeg bij aan het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum' door binnen het project te adviseren op het gebied van risicomanagement.

Project/procesbeschrijving:

Het project betreft een integrale gebiedsontwikkeling waarbij invulling wordt gegeven aan verschillende landelijke, regionale en lokale doelstellingen. De komende jaren worden er daarom in het gebied tussen dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid langs en op de Maas te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de insteekhaven uitgebreid en een rondweg aangelegd. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar ontstaat ook ruimte voor recreatie, landbouw en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap. Al deze elementen tezamen dienen invulling te geven aan de, door de verschillende lagen van de (semi)overheid geformuleerde, doelstellingen. (zie ook: www.ooijen-wanssum.nl)

Toegevoegde waarden ManEngenius

a. Vanuit het kenniscluster Projectbeheersing draagt ManEngenius bij door de inzet van een Adviseur Risicomanagement, die belast is met het op adequate, actuele, betrouwbare en herleidbare wijze invulling geven aan risicomanagement binnen het project.

b. Bijzonderheid van deze opdracht betreft de wijze waarop de projectdoelstellingen, afkomstig uit de diverse overheidslagen en overige betrokken partijen, zijn geïntegreerd in een enkel project waarbij de omgeving op zeer intensieve wijze wordt betrokken.

Looptijd project.

Deze opdracht heeft een looptijd van minimaal zeven maanden.

Met dit referentieproject laten wij u zien dat ManEngenius in staat is om adviseurs te leveren op het gebied van risicomanagement die beschikken over zowel een technische achtergrond, als ook aandacht hebben voor de sensitiviteit van een project en de impact van een project op de omgeving.

Op het gebied van Risicomanagement werk(t)en wij ook voor opdrachtgevers als Provincies, Rijkswaterstaat en de aannemerij.

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. W.C.H. (Werner) Elias

Adviseur
"Het grote aantal betrokken partijen en de onderlinge verwevenheid van de te realiseren maatregelen maken dit project complex, maar daardoor des te uitdagender!"

Meer over ing. W.C.H. (Werner) Elias >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL