Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Provincie Noordholland - N201+

Provincie Noordholland - N201+

ManEngenius is in staat om naar wens en verwachting van de opdrachtgever te acteren in grote complexe civiele projecten. Zowel in de voorbereidende fase, uitvoerende fase als de beheer- en onderhoudsfase. Het project N201+ was daar een voorbeeld van.

Wij hebben bijgedragen aan diverse onderdelen van het Masterplan N201+ -programma. De deelopdrachten werden in aanvang direct van de Provincie Noord-Holland verkregen. In het vervolgstadium - vanwege gewijzigde aanbestedingsregels - ook van preferred suppliers (raamcontractanten).

Bijzondere samenwerking en wisselwerking

Het project betreft de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de A9 en Amstelhoek. Dit is hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. Een verbetering die bovendien van groot economisch belang is voor de regio. In het N201+-programma werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam en Schiphol. Het “+”-teken in de programmanaam staat symbool voor deze samenwerking, maar óók voor een bijzondere wisselwerking.

Toegevoegde waarden ManEngenius

Vanuit onze Kennisclusters Projectbegeleiding, Projectbeheersing en Projectmanagement heeft ManEngenius kennis en kwaliteit ingezet en meer specifiek oplossingen geboden met betrekking tot:


Bijzonderheid van deze opdracht betrof de kennis en ervaring van onze medewerkers in grote complexe infra-projecten en –vanzelfsprekend- het bezitten van de noodzakelijke kennis van contracten die volgens de Uniforme Administratieve Voorwaarde (UAV 1989) worden uitgevoerd.

Onze bijdragen aan de N201

Wij waren al in een vroeg stadium bij het project N201 betrokken. Zo hebben wij vóór de daadwerkelijke aanbesteding de door derden vervaardigde concepten van (RAW-)contracten beoordeeld en van commentaar voorzien. Het is natuurlijk prachtig als je vervolgens ook wordt gecontracteerd voor de begeleiding van de verschillende projectonderdelen tijdens de uitvoering, zodat je als bedrijf ondersteuning biedt gedurende het hele projectrealisatieproces. Vanwege onze kennis en expertise op het gebied van assetmanagement, beheer en onderhoud zou het mij overigens ook niet verbazen als wij als ManEngenius ook hierbij een belangrijke rol gaan vervullen tegen de tijd dat het project is opgeleverd en de gebruiksfase is aangebroken…..

Kennis van Projectbeheersing

Met onze kennis van projectbeheersing dragen we fundamenteel bij aan het inventariseren, managen en voorkomen van risico’s bij projecten van private en publieke opdrachtgevers. Op basis van actuele en sturende informatie en rapportages biedt Projectbeheersing helder en concreet focus aan de opdrachtgever en de projectdirectie.

Externe Insider in Infra

ManEngenius heeft ruim 20 jaar ervaring met infrastructurele projecten: variërend van de Betuweroute, RandstadRail, de tweede Maasvlakte tot en met de Amsterdamse Noord-/uidlijn. Onze adviseurs en specialisten coördineren, begeleiden en dragen dagelijks bij aan infrastructurele projecten. We dragen kennis en kwaliteit bij vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie- en beheerfase. Als externe insider staan wij adviserend, uitvoerend en oplossend aan de zijde van de opdrachtgever.

Er verscheen een mooi, inhoudelijk artikel over de N201+ Lichtgewicht Wegophoging in het vakblad Geotechniek. Download hier het artikel. 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL