Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50


Rijkswaterstaat - project SAA doorstroming goed borgen

 Rijkswaterstaat - project SAA doorstroming goed borgen

 ManEngenius heeft een ruime ervaring bij het toepassen van een Verkeerskundige EMVI binnen grote infrastructurele projecten. Sinds juli 2010 draagt ManEngenius daarom in opdracht van Rijkswaterstaat bij aan het project: Schiphol – Amsterdam – Almere. Specifieke opgave: de doorstroming van het verkeer op deze corridor verzekeren.

Vanuit het Kenniscluster Verkeer & Omgeving verleent ManEngenius advies op programmaniveau én verkeerskundige ondersteuning, zowel tijdens de contractvoorbereiding als tijdens de uitvoering van de projecten binnen het programma SAA (zijde A10-Oost A1, SAA A1A6, SAA A9 Gaasperdammerweg).

 Verkeerskundige EMVI tijdens aanbesteding

Om de doorstroming van verkeer in een vroeg stadium te borgen betreft één van de belangrijkste middelen de toepassing van een kwantitatieve EMVI – beperking verkeershinder in de aanbestedingsfase. Ruut van Schie: ‘De kracht hiervan is dat de contractgegadigden een goede afweging kunnen maken tussen de kosten die zij moeten maken om verkeershinder te beperken en de methoden die zij toepassen. In de aanbiedingen van de gegadigden was duidelijk te zien bij dat door het toepassen van de EMVI Beperken Verkeershinder, de verkeershinder leidend was bij het bepalen van de uitvoeringsmethodiek.’

Afstemming tussen contractpartijen en met omgeving

Ook tijdens de uitvoering draagt ManEngenius kennis en kwaliteit bij om de verkeershinder te beperken. ‘Extra aandacht gaat daarbij uit naar de onderlinge afstemming van de contracten en aannemende partijen op het punt verkeershinder. Hierbij staat centraal dat we alle voorkomende verkeerskundige vraagstukken en planningen met de omgeving afstemmen,’ aldus Ruut van Schie van ManEngenius.

Deskundig team

ManEngenius heeft voor dit project een compleet en deskundig team voor Rijkswaterstaat samengesteld, waaronder diverse Senior Adviseurs Omgeving Discipline Verkeer (contractvoorbereiding en Aanbesteding), Verkeersmanagers voor de uitvoeringsbegeleiding vanuit het projecten en een Senior Verkeersmanager namens de Wegbeheerder.

Kennis en expertise in Verkeer en Omgeving

Met onze kennis van Verkeer & Omgeving zorgen we dat de doorstroming voor weggebruikers bij intensieve werkzaamheden aan een wegtraject ruim voldoende blijft en het draagvlak bij alle interne en externe stakeholders positief wordt, is en blijft. Op het gebied van Verkeer & Omgeving worden we gewaardeerd door relaties als Rijkswaterstaat, de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg en Zaandam, Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Pro Rail, Grontmij en Antea.

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. R. (Ruut) van Schie

Senior Adviseur Verkeer- en Omgeving
"Extra aandacht gaat daarbij uit naar de onderlinge afstemming van de contracten en aannemende partijen op het punt verkeershinder. Hierbij staat centraal dat we alle voorkomende verkeerskundige vraagstukken en planningen met de omgeving afstemmen"

Meer over ing. R. (Ruut) van Schie >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL