Cookies op de website van ManEngenius

Wat fijn dat u de website van ManEngenius bezoekt! Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en wij u optimaal kunnen voorzien van informatie maken wij gebruik van cookies. U zelf kunt bepalen voor welke cookies u goedkeuring geeft en kunt uw keuze altijd wijzigen.

Bel ons gerust op: 023 567 00 50

Gemeente Roermond: Risicomanagement op het gebied van de verschuiving van taken (AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet) van de rijksoverheid naar de gemeente

ManEngenius werd ten behoeve van het doorvoeren van de dire decentralisaties (3D’s: AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet) specifiek gevraagd om een oplossing te bieden voor het op succesvolle wijze implementeren van risicomanagement binnen de bedrijfsprocessen welke betrekking hebben op de 3D’s.

Over het project: het verschuiven van taken op het gebied van AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet, van de rijksoverheid naar de gemeente 

Het proces omtrent de drie decentralisaties (3D’s) omvat het verschuiven van taken vanuit de rijksoverheid naar de Nederlandse gemeenten op het gebied van AWBZ-WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Door deze decentralisatie wordt het takenpakket van de Nederlandse gemeenten aanzienlijk uitgebreid en komt de verantwoordelijkheid voor zowel de dienstverlening als de budgetten geheel bij de gemeenten te liggen. Een zeer uitdagende, en ook risicovolle, situatie.

Toegevoegde waarde van ManEngenius

Vanuit het kenniscluster Integraal Project- en Procesmanagement draagt ManEngenius bij door de inzet van een Controller Risicomanagement 3D, welke belast is met het binnen de gemeente Roermond implementeren van risicomanagement met betrekking tot de 3D’s.

Bijzonderheid van deze opdracht betrof onder andere het speelveld waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden. ManEngenius is gewend haar werkzaamheden te verrichten in technisch (complexe) omgevingen, deze opdracht heeft echter betrekking op zorg en welzijn. Complicerende factoren zijn daarnaast de tijdsdruk, de politieke gevoeligheid (burgers kunnen de politiek direct aanspreken indien verwachtingen niet waar worden gemaakt), budgettaire zaken (de budgetten zijn vanuit de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten, met een aanzienlijke korting) en de regionale samenwerking tussen zeven Limburgse gemeenten. Een complex speelveld waarin de burger centraal staat en waarin draagvlak, veiligheid en imago een zware stempel drukken op de te beheersen risico’s. Al deze factoren komen terug in de doordachte en direct toepasbare maatwerkoplossing die ManEngenius biedt aan de gemeente Roermond.

Het project heeft een looptijd van zes maanden.

 Met dit referentieproject laten wij u zien dat medewerkers van ManEngenius breed inzet baar zijn, waarbij onze dienstverlening en expertise zich niet slechts beperkt tot technische werkomgevingen (exacte werkzaamheden). Onze medewerkers hebben oog voor, en betrokkenheid met, de samenleving, ongeacht de functie die zij vervullen.

Op het gebied van Risicomanagement werken wij ook voor opdrachtgevers als Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat

 

deel dit artikel:   Deel via e-mail

ing. W.C.H. (Werner) Elias

Adviseur
"Het speelveld Zorg & Welzijn wijkt inhoudelijk in sterke mate af van de (civiel)technische werkomgevingen waarin mijn ervaring ligt, de doeltreffendheid van de aanpak en het proces is echter hetzelfde. Ook uit dit project blijkt de grote meerwaarde die risicomanagement biedt aan zowel de betrokken organisaties en medewerkers als aan de samenleving in zijn totaliteit!"

Meer over ing. W.C.H. (Werner) Elias >

Gerelateerde vacatures

    Geen gerelateerde vacatures
Logo NEN 4400 Uitzendbureau's en onderaannemers   Logo ISO9001 DNV GL