Overslaan en naar de inhoud gaan

Systems Engineering steeds belangrijker

Aan het woord onze Adviseur Systems Engineering Achraf Haireche.

Daar waar in het verleden opdrachtgevers plannen tot in detail uitwerkten, beperken steeds meer opdrachtgevers zich tot het functioneel omschrijven van het project, conditionering en omgevingsmanagement. Deze paradigmaverschuiving geeft de marktpartijen meer vrijheid maar ook verantwoordelijkheid bij het bedenken van oplossingen.

Vanwege deze verschuiving en de toename van complexiteit in de bouw en infra, zijn er steeds meer opdrachtgevers die aan de marktpartijen eisen om Systems Engineering toe te passen. Het doel hiervan is om te zorgen dat het gerealiseerde object voldoet aan de gestelde eisen.

Systems Engineering is een hulpmiddel om complexe projecten te structureren en om de integraliteit tussen de disciplines te bevorderen om meerwaarde te creëren voor de klant. Bij Systems Engineering staat de klantvraag tenslotte centraal. Door Systems Engineering wordt de vraag van de klant op een gestructureerde wijze gedecomponeerd. In beginsel zijn de eisen en wensen globaal functioneel omschreven. Vervolgens worden deze eisen en wensen integraal door de marktpartijen afgeleid tot concrete oplossingen. Voorwaarde hiervoor is dat de marktpartijen expliciet kunnen aantonen dat ze aan de klantvraag voldoen en conformeren aan de randvoorwaarden. Ook dienen de raakvlakken juist afgestemd te zijn.

Als Systems Engineer begeleid, coach en adviseer ik opdrachtgevers en marktpartijen in de Bouw en Infra op het gebied van Systems Engineering. Bij de opdrachtgever begeleid ik de projectteams bij het opzetten van de klanteisenspecificatie (KES) en de vertaling naar systeemeisenspecificatie (SES). De marktpartijen begeleid ik bij het analyseren en het concretiseren van de eisen. Ook help ik de marktpartijen met het opstellen van verificatieplannen en verificatierapporten, met als doel aan te kunnen tonen in hoeverre het te realiseren object conformeert aan de gestelde eisen.

Vanuit mijn rol als Systems Engineer haal ik mijn energie uit de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen een project. Ook heb ik oog voor een gezonde relatie tussen de opdrachtgever en de marktpartijen. Ik zet mij graag in om de partijen met elkaar te verbinden, want ‘samen’ kom je verder en creëer je meerwaarde.

Het toepassen van Systems Engineering alleen om de contracteisen aan te kunnen tonen om vervolgens betalingsregelingen te treffen is mijn allergie. Systems Engineering is namelijk meer dan dat. Het is een ontwerptool, een middel dat engineers helpt om integraal het ontwerp van complexe projecten te stroomlijnen. Hierbij is openheid en vrijheid in denken belangrijk voor het engineeringsproces om effectief te kunnen innoveren en optimaliseren. Met deze denkwijze kun je de vruchten plukken van Systems Engineering en de verwachtingen van de klant of eindgebruiker overtreffen.

 

 

 

 

Iconen expertises
Achraf

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!