Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Statement

Dit Privacystatement heeft betrekking op alle persoonsgegevens die ManEngenius BV verwerkt.

Om onze activiteiten efficiënt en naar behoren uit te voeren, verwerken wij in (persoons)gegevens. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het kan voorkomen dat dit Privacystatement aan de hand van eventuele wetswijzigingen wordt aangepast. Op onze website www.manengenius.nl is altijd de meest recente en geldende versie te vinden.
 
Welke gegevens verwerken wij?
ManEngenius verwerkt de persoonsgegevens die van toepassing zijn om je te kunnen voorzien van informatie of onze diensten voor jou in te zetten. Daarbij verwerken wij alleen de persoonsgegevens waarvoor jij toestemming geeft om te mogen verwerken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere (kunnen) verwerken:
●    Voor- en achternaam;
●    Geslacht;
●    Geboortedatum;
●    Geboorteplaats;
●    Adresgegevens;
●    Telefoonnummer;
●    E-mailadres.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van een online formulier. Deze is gekoppeld aan MailChimp en wordt eveneens middels deze dienst automatisch verwerkt en opgenomen in onze database.
Onze mailings worden eveneens verstuurd vanuit MailChimp. Het opstellen, versturen en behandelen van de mailings wordt handmatig en niet geautomatiseerd gedaan. Met uitzondering van de wekelijkse vacature updates.

Gegevens verkregen via een andere organisatie
Bij sollicitaties maakt ManEngenius gebruik van de informatie die de sollicitant op LinkedIn heeft geplaatst.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
ManEngenius verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens, met uitzondering van jouw foto indien deze op jouw CV staat.
 
Waarom we deze gegevens nodig hebben
ManEngenius verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
●    Het verwerken van sollicitaties;
●    Informeren over wijzigingen van diensten en/of producten;
●    Het onderhouden van zakelijk contact met behulp van mailverkeer;
●    Telefonisch contact (daaronder kunnen ook berichtendiensten als SMS en Whatsapp vallen) in de zakelijke sfeer.

Daarnaast gebruiken we de gegevens om mailings toe te sturen, indien jij je hiervoor hebt aangemeld:
●    Evenementen van ManEngenius (zakelijk en vermaak);
●    Nieuws van/over ManEngenius (o.a. openstaande vacatures, beschikbare kandidaten, praktische zaken);
●    Onderzoeken die ManEngenius uitvoert;
●    Een online felicitatie op jouw verjaardag;
●    Afhandeling van overige vragen en/of verzoeken.

Bewaartermijn van gegevens
ManEngenius bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Vanaf het moment dat je jouw gegevens bij ons achterlaat bewaren wij de gegevens tot het moment dat je aangeeft jouw gegevens te laten verwijderen. 
Delen met derden
Alleen medewerkers van ManEngenius die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot die persoonsgegevens in de database(s) van ManEngenius. 
Daarnaast deelt ManEngenius jouw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of in het kader van gerechtvaardigd belang. Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ManEngenius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


De gegevens worden verder met geen enkele andere derde nationale, Europese of internationale organisatie gedeeld, noch wordt inzage verschaft. Daarnaast hanteren we de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens bij onbevoegden terecht komen.
In kaart brengen websitebezoek (cookies)
ManEngenius registreert gegevens over het gebruik van haar website. Het gaat daarbij om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Daarvoor maken wij gebruik van functionele en analytische (Google Analytics) en tracking cookies (Facebook pixel).
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.
De gegevens die we met behulp van Google Analytics verzamelen:
●    Activiteiten op de website;
●    Gebruikte internetbrowser;
●    Gebruikte apparaat e.
●    ManEngenius benut de cookies om de technische functionaliteit van de eigen website te handhaven en te optimaliseren.
Wanneer je bent ingelogd op Facebook maakt de Facebookpixel een koppeling tussen jouw interactie op onze website en je Facebookaccount. 
De gegevens die hieruit komen kunnen wij analyseren en daarmee een beter begrip te krijgen van onze doelgroep en geïnteresseerden. Met deze informatie kunnen wij onze diensten, producten en berichtgeving zodanig verbeteren dat deze beter aansluit op de wensen, behoeften en interesses van onze doelgroep.

NB: Alle cookies gegevens worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden. Dat betekent dus dat er geen naam of IP-adres wordt gekoppeld aan de verzamelde data.
Je kunt alle eerdere opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heb je altijd het recht om:
●    je persoonsgegevens in te zien,
●    je persoonsgegevens te corrigeren, 
●    je persoonsgegevens te laten verwijderen,
●    de toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment weer in te trekken,
●    minder gegevens te laten verwerken,
●    bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking,
●    een klacht in te dienen wanneer je van mening bent dat wij jouw gegevens onjuist verwerken of hebben verwerkt. Deze klacht kun je hier indienen t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke Jeroen Erkamp.

Ook als je vragen/opmerkingen over de verwerking van jouw gegevens hebt kun je contact opnemen.
Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reactie op je verzoek. Afhankelijk van het verzoek kunnen wij je vragen om een kopie van jouw legitimatiebewijs op te sturen. Dit om je identiteit te kunnen bevestigen en er zo zeker van te zijn je privacy te kunnen waarborgen. Na verwerking en afhandeling van het verzoek, wordt de kopie van het identiteitsbewijs vernietigd.
Mochten wij een bezwaar onderling niet weten op te lossen, dan heb je altijd het recht om de Autoriteit Persoonsgegevens in te schakelen. Dat kan via deze link.

Je kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: +31(0) 23 567 00 50
Mail: hoofddorp@manengenius.nl
Website: http://www.manengenius.nl/ 
Adres: Boslaan 2a, 2132 DX Hoofddorp

Beveiliging
ManEngenius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
ManEngenius heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens op deze website heeft ManEngenius de volgende maatregelen genomen:
(1) Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
(2) DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn, of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
(3) DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Verwerkingsverantwoordelijke
Ing. Jeroen Erkamp
jerkamp@manengenius.nl
+31(0) 23 567 00 50

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!