Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook voor 2021 zijn wij weer ISO 9001:2015 gecertificeerd!

ManEngenius heeft de audit van haar kwaliteitsmanagementsysteem opnieuw met succes doorlopen. Dit betekent dat wij onze procedures uitvoeren conform de ISO 9001:2015 norm en de daarbinnen gemaakte afspraken nakomen.

De basis van de ISO 9001:2015 is de contextanalyse en deze bestaat uit:

  • Een stakeholderanalyse, waarbij de belanghebbenden van de organisatie in kaart worden gebracht. Daaronder vallen klanten, leveranciers en medewerkers.
  • Een risicoanalyse, waarbij de risico’s per werkproces in kaart worden gebracht.

Deze norm vormt een geheel waarin wij als organisatie zelf de invulling bepalen. Door deze benadering worden onze processen kwalitatief beter, omdat de invulling ontstaat vanuit het herkennen en erkennen van de toegevoegde waarde ten opzichte van doen wat wordt voorgeschreven.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Uit het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek bleek uit de reacties dat onze opdrachtgevers ons allemaal zouden aanbevelen als opdrachtnemer. Zij zijn vooral te spreken over de inhoudelijke kwaliteit en deskundigheid van ons personeel, maar waarderen ook de korte lijnen, communicatie en onze flexibiliteit.

Tenslotte gaven ze onze dienstverlening een 7,9. Dit is hoger dan vorig jaar, toen kreeg ManEngenius hiervoor een 7,7. Wij zien dit als een mooi cijfer met ruimte voor verbetering.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Ook de resultaten uit het MTO zijn positief te noemen. Het overgrote deel van onze medewerkers voelt zich verbonden met de organisatie en ziet zichzelf op de middellange termijn nog bij ManEngenius werken. Ook zouden ze ManEngenius aanbevelen bij anderen.

De medewerkers gaven aan dat zij onder andere genieten van de ongedwongen en informele sfeer, de korte lijnen, persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Deze positieve geluiden zijn onderstreept met een gemiddeld cijfer van een 8,4. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering, toen kreeg ManEngenius een 8,2 als gemiddeld cijfer. Wat meerdere keren als verbeterpunt naar voren is gekomen is het HR-element (voortgangsgesprekken). Dit hebben wij inmiddels in gang gezet en vanuit de collega’s krijgen wij hier positieve reacties op.

Al met al zijn we weer erg blij met de ontvangen feedback en tevredenheid van zowel onze klanten als onze medewerkers. Onze uitdaging is om het volgend jaar nog beter te doen.

 

Expertises

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!