Overslaan en naar de inhoud gaan

2Amsterdam op de Zuidas

Technisch management

Twee gebouwen met een aparte functie, maar toch een eenheid; Dat moet 2Amsterdam op de Zuidas gaan uitstralen. Een doorlopende glazen gevel en de onderlaag – de ‘plint’ – waarop beide gebouwen komen te staan moet die eenheid bewerkstelligen. ManEngenius is er trots op bij te mogen dragen aan het woonrijp maken van 2Amsterdam.

Stap voor stap

De eerste fase binnen het project was het functievrij maken van 2Amsterdam. In deze fase werden kabels en leidingen verlegd en het maaiveld opengebroken om ruimte te maken voor de bouwplaats rondom de twee torens. In de volgende fase werden de torens verbouwd en een ondergrondse parkeergarage aangelegd. Daarna kwamen alle kabels, leidingen en nieuwe huisaansluitingen op hun definitieve plek te liggen.
De vormgeving werd met behulp van een 3D-model gedaan. Het voordeel daarvan is dat er vroegtijdig geanticipeerd kan worden op eventuele problemen tijdens de uitvoering, zoals vertraging en / of meerkosten. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van invoerhoogtes van huisaansluitingen.
 

Het is mooi om te zien hoe een wirwar aan kabels en leidingen, constructieve elementen, bestrating en straatmeubilair ineens veel duidelijker kan worden zodra dit in een 3D-model staat.

Rolf Spijkstra Werkvoorbereider
Rolf Spijkstra

Een 3D-model voor een helder beeld 

Om de werkzaamheden in goede banen te leiden was het van belang dat er voorafgaand aan de bouw een duidelijk beeld was van de situatie. Daarom werden alle leidingen en het nieuwe maaiveld in Civil 3D gemodelleerd. Deze werden vervolgens in een integraal model van het hele deelgebied rondom de Strawinskylaan samengevoegd en beheerd.
Dit model bood een waardevol inzicht in de toekomstige situatie en zorgde er daarmee voor dat gerichter kon worden gecommuniceerd met de aannemer en K&L-beheerders.

Het team

Het projectteam bestond uit een tweetal werkvoorbereiders en een technisch projectleider. Daarnaast werd intensief samengewerkt met andere externe partijen, zoals de ontwerpers van R&D, K&L-beheerders, zoals Waternet, NUON en Liander, en de specialisten van het IB op bijvoorbeeld het gebied van groen, verlichting en bodem.
Tenslotte werd in de afrondingsfase een directievoerder betrokken bij het project.
 

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!