Overslaan en naar de inhoud gaan

Dagelijks onderhoud aan civiele constructies gemeente Amsterdam

Technisch management

Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan de infrastructuur is een primaire taak van elke gemeente. In onze hoofdstad is ervoor gekozen om de onderhoudswerkzaamheden aan civiele constructies onder te brengen bij een viertal aannemers. Dit op basis van een RAW-raamcontract waaronder deelopdrachten worden verstrekt.

De opdracht

De opdrachten voor de zogenaamde OMOP-bestekken (Overeenkomst Met Open Posten) zijn begin 2019 aan de aannemers gegund. Alle aannemers hebben tenminste twee percelen (voorheen Stadsdelen) waarmee heel Amsterdam op het gebied van onderhoud civiele objecten is afgedekt. De contractuur is gemaximeerd op twee jaar plus maximaal twee keer een jaar verlenging.

De rol van ManEngenius

Wij ondersteunen vanaf 1 februari 2020 de afdeling Civiele Constructies (onderdeel Directie Stadswerken) met inzet van Directie UAV; de capaciteit is later uitgebreid met Toezicht en Werkvoorbereiding. Dit team zorgt ervoor dat de eindresultaten van iedere deelopdracht volgens contracteisen worden gerealiseerd. Het team ontzorgt daarbij zoveel als mogelijk de coördinatoren (zij initiëren de deelopdrachten) en contractmanager(s) en voorziet de afdeling gevraagd en ongevraagd van technische en contract-technische adviezen. Dit wordt door de opdrachtgever als zeer positief ervaren.  De jaarlijkse omzet aan onderhoud bedraagt enkele miljoenen euro’s per jaar. Er wordt door het Directie UAV-team vanzelfsprekend nauwlettend op toegezien dat de belastinggelden verantwoord en veilig worden besteed.

Onze ingezette professionals Rob de Roo en Rienk van Beeren, beiden directievoerders, hebben langdurige en brede ervaring in de Civiele Techniek, zijn HBO opgeleid en hebben daarnaast aanvullende vaktechnische opleidingen en opleidingen met betrekking tot het coördineren van operationele processen gevolgd. Steekwoorden daarbij zijn onder andere: Directievoering UAV, RAW-systematiek, UAV (2012) en VISI. Vanzelfsprekend zijn zij in het bezit van het VCA certificaat.

Binnen de Directie Stadswerken vindt gecentraliseerd al het dagelijks onderhoud plaats in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam. Denk daarbij aan tunnels, vaste en beweegbare bruggen, kades, watergangen, walmuurkasten, steigers en dergelijke.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!