Overslaan en naar de inhoud gaan
Vekeerssituatie rondom bouwlocatie

De transformatie van de gemeente Rotterdam

Verkeerskunde

Rotterdam is een stad in ontwikkeling. De stad ontwikkelt zich tot dé havenstad van de toekomst die ruimte biedt aan nieuwe initiatieven en de nieuwe economie. De stad biedt internationale talenten en bedrijven een concurrerend en innovatief vestigingsklimaat en heeft inspirerende plekken voor ontmoetingen en uitwisseling van kennis.

Dat de stad in ontwikkeling is zien we op diverse locaties in de stad. Het Lloydkwartier in Delfshaven is daar een mooi voorbeeld van. Dit voormalig havengebied is getransformeerd tot een hip woon- en werkgebied. De unieke ligging aan de Maas, stoere pakhuizen, Rotterdamse werklust en het centrum in de buurt maakt het een aantrekkelijke locatie.

Een andere locatie is het Maritiem District. Hier komen water, historie en de moderne stad samen. In totaal worden er zo’n 1.900 nieuwe woningen gebouwd en hierdoor transformeert het gebied steeds meer van kantoorgebied naar woongebied. Er wordt ook flink geïnvesteerd in de buitenruimte door meer groen te realiseren, beter kadegebruik en minder geparkeerde auto’s op straat.

Een van de grootste uitdagingen tijdens deze transformatie is natuurlijk de (verkeers-)veiligheid en bereikbaarheid van de stad. Hoe wordt er tijdens de bouw omgegaan met de bereikbaarheid van de bouwlocaties, de veiligheid rondom de bouwplaats en hoe wordt ervoor gezorgd dat de stad veilig en leefbaar blijft?

Vanuit ManEngenius is Eduard Vriens in zijn rol als adviseur bereikbaarheid al twee jaar bij deze transformatie betrokken. Op de vraag wat de grootste verkeerskundige uitdagingen zijn geeft Eduard het volgende aan:

“Het leuke van werken in Rotterdam is dat het een dynamische stad met een eigen karakter en eigenschappen is. Dat wordt bij de verschillende bouwprojecten meestal snel duidelijk. Ik probeer tijdens mijn werk met al deze eigenschappen rekening te houden zodat het dagelijks leven zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden, de (verkeers-)veiligheid niet in het geding komt, de doorstroming goed is en het bouwproject volgens planning gerealiseerd kan worden.”

“De Rotterdamse binnenstad kenmerkt zich natuurlijk door veel hoogbouw en bij veel bouwprojecten is een hijskraan noodzakelijk. Daar komen automatisch veiligheidszones bij kijken in verband met het bereik van de kraan, hoogte van de gebouwen of de hoogte van het nieuwe gebouw. Het is dan de uitdaging om de omliggende straten zo veilig mogelijk te houden. Dat doen we door de inrichting aan te passen of een omleiding in te stellen voor een bepaalde doelgroep. Soms is het zelfs noodzakelijk om een straat af te sluiten. Maar het komt ook voor dat we de werktijden aanpassen zodat het dagelijks leven nagenoeg geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.”

In zijn rol als adviseur bereikbaarheid werkt Eduard intensief samen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht en met zijn toezichthouders die de gemaakte afspraken en de vastgestelde BLVC-plannen tijdens de uitvoering controleren. Vooruitlopend op het BLVC-plan geeft Eduard de eisen en randvoorwaarden vanuit de gemeente Rotterdam mee aan de projectontwikkelaar of aannemer. Als er een goedgekeurd BLVC-plan is kan de projectontwikkelaar of aannemer de benodigde vergunning gebruik openbare weg aanvragen, waarna de start van de bouw kan beginnen. Als het nodig is worden ook de benodigde verkeersbesluiten opgesteld en gepubliceerd.

“Wat ik leuk vind aan het werken voor de gemeente Rotterdam is dat ik niet alleen met verkeerskundige uitdagingen te maken heb, maar dat ik ook met veel verschillende personen in contact kom. In mijn rol moet ik intern afstemmen met collega’s van verschillende afdelingen zoals beheerders, project- en programmamanagers en spar ik met projectontwikkelaars en aannemers over BLVC-plannen.

Daarnaast houd ik het overzicht omdat er in verschillende gebieden meerdere projecten gelijktijdig worden uitgevoerd en voor ieder project geldt een ander BLVC-plan. Het invloedsgebied voor deze projecten is dezelfde en afspraken kunnen dus voor meerdere projecten gelden. Tijdens de uitvoering controleer ik samen met toezichthouders of er wordt voldaan aan het BLVC-plan maar kijk ik ook altijd meteen of er ruimte is voor optimalisatie. Als er punten zijn die de situatie buiten veiliger en/of beter maken bespreek ik die met de aannemer.

Het is elke dag een uitdagende puzzel om alle projecten veilig uit te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat de Rotterdammers en de Rotterdamse ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden van alle vernieuwingen in de stad.”

 


 

De Zalmtoren
De Zalmtoren

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!