Overslaan en naar de inhoud gaan
Gemeente Den Haag heeft stevige ambitie rondom energietransitie

Den Haag klimaatneutraal

Energietransitie

De gemeente Den Haag heeft een stevige ambitie: Den Haag wil de komende jaren flinke stappen zetten naar een klimaatneutrale stad in 2030. De gemeente zal daartoe inhoud geven aan en regie voeren op de Energietransitie: 250.000 woningen en 30.000 kantoren en bedrijfspanden moeten de komende jaren aangesloten worden op een duurzame energievoorziening, nieuwe bronnen, netwerken moeten worden aangelegd en bewoners en bedrijven moeten worden betrokken en een rol hebben in dit enorme proces.

Onze collega Ivo Vermeulen is programmasecretaris op dit project. Naast zijn ruime ervaring op het gebied van Omgevingsmanagement is Ivo ook de juist persoon om de gemeente Den Haag te ondersteunen bij hun ambitie op het gebied van Energietransitie. Zijn rol in dit project is met name gericht op het interne en het bestuurlijke besluitvormingsproces. Een belangrijk deel van het werk is de coördinatie van vergaderingen. Van voorbereiding, verslaglegging tot het terugkoppelen van acties en besluiten. Ook biedt Ivo ondersteuning en advies aan het (management)team en voert hij zelfstandig taken uit zoals het na ieder kwartaal opstellen van de voortgangsrapportage over het programma.

Gemeente Den Haag - Energietransitie
Gemeente Den Haag - Energietransitie

Als programmasecretaris ben je een van de schakels binnen de programmaorganisatie Energietransitie en richting de rest van de gemeentelijke organisatie. Je ondersteunt en adviseert in eerste instantie de programmamanager en de overige managers van het programmateam.

Ivo Vermeulen Programmasecretaris
Ivo Vermeulen

Ook meewerken aan de Energietransitie?

Wil jij meewerken aan het vervangen van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen? Bijvoorbeeld als engineer of projectmanager bij wind-en zonneparken? Check dan onze vacatures

Projectmanager Energy Hubs

Ben jij een visionair die in staat is om nieuwe mogelijkheden te identificeren, creatieve ideeën ...

Randstad
36 uur

Projectleider Energietransitie

Ben jij een verbinder die eenvoudig duurzame relaties opbouwt? Wil je écht impact maken met je we...

HBO
Noord-Holland + 2
36 uur

Meer Energietransitie projecten

De collega's van ManEngenius werken op verschillende projecten en in talrijke rollen mee aan de energietransitie.

Zonnepark Nieuwegein

Waternet heeft als doelstelling om in 2025 energie neutraal te zijn. Een onderdeel van dit pro...

Gemeente Den Haag heeft stevige ambitie rondom energietransitie

Den Haag klimaatneutraal

De gemeente Den Haag heeft een stevige ambitie: Den Haag wil de komende jaren flinke stappen zett...

Beeld: www.saniwijzer.nl

Wijk Hoornes aardgasvrij

Hoornes aardgasvrij is een pilot van de gemeente Katwijk om ervaring op te doen met de energietra...

Engineeren bij ESI Eurosilo BV

ESI Eurosilo BV kreeg te maken met een forse groei in het aantal aanvragen om klant specifieke si...

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!