Overslaan en naar de inhoud gaan

Den Haag klimaatneutraal

De gemeente Den Haag heeft een stevige ambitie: Den Haag wil de komende jaren flinke stappen zetten naar een klimaatneutrale stad in 2030. De gemeente zal daartoe inhoud geven aan en regie voeren op de Energietransitie: 250.000 woningen en 30.000 kantoren en bedrijfspanden moeten de komende jaren aangesloten worden op een duurzame energievoorziening, nieuwe bronnen, netwerken moeten worden aangelegd en bewoners en bedrijven moeten worden betrokken en een rol hebben in dit enorme proces.

Onze collega Ivo Vermeulen is programmasecretaris op dit project:

"Als programmasecretaris ben je een van de schakels binnen de programmaorganisatie Energietransitie en richting de rest van de gemeentelijke organisatie. Je ondersteunt en adviseert in eerste instantie de programmamanager en de overige managers van het programmateam. Je bent met name gericht op het interne en het bestuurlijke besluitvormingsproces, waarbij een belangrijk deel van het werk de coördinatie van vergaderingen is (voorbereiding, verslaglegging en het terugkoppelen van acties en besluit). Ook bied je ondersteuning en advies aan het (management)team en voor je zelfstandige taken uit zoals het na ieder kwartaal opstellen van de voortgangsrapportage over het programma".

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!