Overslaan en naar de inhoud gaan
Beeld: Rijkswaterstaat

Groot variabel onderhoud A9: nieuw asfalt tussen Velsen en knooppunt Raasdorp

Omgevingsmanagement Verkeerskunde

De A9 is een van de belangrijkste snelwegen in Noord-Holland. Het is een belangrijke weg voor Haarlem, de stranden langs de Noord-Hollandse kust en natuurlijk ook richting de Grand Prix in Zandvoort. Als deze weg in onderhoud moet dan vraagt dat uiteraard om creatief denken van de opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving. Tijdens de zomervakantie was het zover en heeft Rijkswaterstaat groot onderhoud uitgevoerd op de A9 tussen Velsen en knooppunt Raasdorp.

De werkzaamheden

In beide richtingen is het asfalt vervangen, zijn de geleiderails rechtgezet en de bermen opnieuw afgewerkt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van een 4-0 systeem. Dit betekent dat we al het verkeer op één rijbaan om de werkzaamheden hebben geleid. Waar het verkeer normaal gesproken over twee rijstroken plus een vlucht/spitsstrook in één richting rijdt, reed nu al het verkeer in beide richtingen over twee keer twee rijstroken.

Haarlem bereikbaar houden en zo min mogelijk hinder voor de omgeving

Om Haarlem bereikbaar te houden en de hinder voor de omgeving tot het minimum te beperken is het van belang om de omgeving zo goed mogelijk te informeren. Tijdens de uitvoering van dit project waren de op- en afritten rondom Haarlem, maar ook de aansluiting naar de A5 en A22 op verschillende momenten afgesloten.

Het is een grote uitdaging om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Hoe zorg je ervoor dat de omgeving weet waar ze aan toe zijn? Hoe is Haarlem bereikbaar? Wanneer zijn de op- en afritten afgesloten? Hoe kunnen de nood- en hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven zo goed mogelijk hun werk doen en wanneer hebben ze wel of geen doorgang door het werkvak?

De bijdrage van ManEngenius

Namens ManEngenius hebben Joost Duivis (Omgevingsadviseur), Emiel Hetjes en Rick Schulz (beiden Verkeersmanager) in opdracht van Rijkswaterstaat meegewerkt aan dit project.

Joost heeft hierbij de omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Denk hierbij aan partijen als de gemeente Haarlem, Haarlemmermeer en natuurlijk bewoners en bedrijven. Joost heeft in samenwerking met Flitsmeister en Tripservice ervoor gezorgd dat de weggebruikers geïnformeerd werden over de werkzaamheden via de bekende kanalen zoals apps en Google. Daarnaast is Joost betrokken geweest bij het inzetten van een waaier aan communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld, radiocommercials om zoveel mogelijk weggebruikers te bereiken op mooie “stranddagen” op de lokale radio maar ook op de digitale radio. De A9 trekt op zomerse dagen natuurlijk veel mensen aan die naar een van de stranden willen gaan en het was van belang dat men op de hoogte zou zijn van mogelijke vertraging op de A9 van en naar het strand.

Emiel en Rick waren verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en incidentmanagement.  Zij hebben hiervoor onder andere de verkeers-, omleidings- en incidentmanagementplannen beoordeeld. Deze zijn met de interne (verkeerscentrale, weginspecteurs) en externe stakeholders (nood- en hulpdiensten, openbaarvervoerbedrijven, gemeenten) besproken.

In overleg met de nood- en hulpdiensten is bijvoorbeeld gekeken hoe zij het werkvak konden bereiken en hoe ze bij file bij incidenten konden komen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de opdrachtnemer dat er dagelijks een e-mail naar de nood- en hulpdiensten gestuurd zou worden zodat ze iedere dag een update zouden krijgen van de laatste stand van zaken en mogelijkheden voor de doorgang door het werkvak.  Om de A9 bij incidenten zo snel mogelijk weer door te kunnen laten rijden hebben we ook extra bergingsvoertuigen standby gezet.

 

Ik ben op een rijdende trein gestapt die ver in de voorbereiding was voor de werken aan de A4 en A9. Het Omgevingsteam bestaat voor een groot deel uit medewerkers van ManEngenius die alles goed op de rails hadden. De overdracht van Emiel naar Rick, ondanks de vakantieperiode, is goed verzorgd en verliep daarom vlekkeloos. We hebben mooie resultaten geboekt en daar hebben Joost, Emiel en Rick een groot aandeel in gehad.

Mike ter Hoeven, Omgevingsmanager bij het GVO-contract sinds maart 2021

Verloop van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn goed verlopen, de opdrachtnemer was op tijd van de weg, er is conform planning gewerkt en de hinder is binnen de communiceerde vertraging gebleven. Daarmee waren we ook op tijd klaar voor de Grand Prix. Daarnaast hebben zijn er enkele meldingen binnengekomen uit de omgeving en van weggebruikers. Omdat er bijna ieder weekend omgebouwd moest worden naar een nieuwe fasering op de A9 was het soms lastig om op het onderliggend wegennet alles volledig te communiceren. Vaak had dat te maken met kortstondige afsluitingen van op- en afritten van de A9 in verband met het aanbrengen van nieuwe verkeersmaatregelen. Uiteindelijk zijn er vooral meldingen binnengekomen over onduidelijke routes op het onderliggend wegennet om de A9 te kunnen bereiken. We hebben hier iedere keer zo snel mogelijk op ingespeeld en daar waar dat kon extra gele borden geplaatst of bestemmingen boven de weg afgeplakt om het te verduidelijken. Voor de nieuwe projecten is het dus wel van belang om hier extra aandacht aan te besteden zodat weggebruikers nog minder hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens dit project heeft Rijkswaterstaat  ook de primeur beleefd met de Go-Barry. Dit is een beweegbare/verrijdbare barrier die tijdens het project werd ingezet om de brug over het Zijkanaal C te kunnen openen. De Go-Barry was onderdeel van de kilometerslange betonnen barrier die op de A9 stond tijdens de werkzaamheden. Om de brugopeningen uit te kunnen voeren moest er een oplossing gezocht worden voor een vaste barrier op het brugdek. Door een betonnen of stalen barrier op het brugdek kan deze namelijk niet geopend worden.

Door middel van de Go-Barry kon dit deel van barrier op brugdek weg gereden worden en kon de brug geopend worden. Hierdoor duurde de brugopeningen wel iets langer, maar konden zowel wegverkeer als vaarverkeer tijdens de werkzaamheden gewoon doorrijden en varen.

Nog meer lezen over dit project? Kijk dan hier

 

Beeld: Rijkswaterstaat
Beeld: Rijkswaterstaat

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!