Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarborgen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Rijswijk

Verkeerskunde

ManEngenius draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Rijswijk. Onze kennispartner Wout van Alphen is aangesteld om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Wout bereidt elke twee weken een wegbeheerdersoverleg voor en is tevens voorzitter van dit overleg. Bij dit overleg zijn verschillende leden, waaronder vertegenwoordigers van de politie, hulpdiensten, het lokaal openbaarvervoerbedrijf en gemeentelijke afdelingen. Op afroep sluiten ook verkeerskundig adviesbureaus, aannemers, buurgemeenten en Rijkswaterstaat aan bij het overleg.

Om de veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen worden tijdelijke verkeersmaatregelen rond grootschalige infrastructurele projecten of evenementen afgestemd met alle betrokken partijen. Verder moeten panden tijdens dergelijke werkzaamheden altijd bereikbaar blijven voor hulpdiensten, en hebben winkels en bedrijven een economisch belang bij het waarborgen van de bereikbaarheid.
Ook is het belangrijk dat het rustig blijft op sociale media. Dat betekent dat de omgeving tijdig wordt geïnformeerd over de getroffen maatregelen en dat deze dan ook goed werken.

De gefaseerde reconstructie van de Haagweg (de ontsluitingsweg van knooppunt Ypenburg naar Den Haag) was een behoorlijke uitdaging. Naast het waarborgen van een veilige situatie moest voortdurend rekening worden gehouden met het economisch belang van omliggende winkelgebieden.

Wout van Alphen Verkeersregisseur
Wout van Alphen

Reconstructie Generaal Spoorlaan

In 2018 en 2019 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de Generaal Spoorlaan, zowel bovengronds (asfalt, groen, bomen) als ondergronds (riolering, kabels en leidingen). Deze laan vormt een belangrijke verkeersader in Rijswijk, waardoor de werkzaamheden grote impact hadden op de omgeving. Nadat een fasering op hoofdlijnen was bepaald werd de uitvoering zo goed mogelijk afgestemd op de verschillende fasen.
 

Leiding door het midden

In 2019 is gestart met de voorbereiding van de aanleg van een transportleiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag. Deze leiding doorkruist onder andere Delft, Rijswijk en Den Haag. In 2020 wordt met de aanleg van een nieuw tracé, de Beatrixlaan in Rijswijk, gestart. Vooruitlopend daarop vindt veelvuldig overleg plaats over de wijze waarop de overlast op de verkeersafwikkeling zoveel mogelijk kan worden beperkt en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!