Overslaan en naar de inhoud gaan
Johan Feld

Zuidasdok is 'verbouwen met de winkel open'

Verkeerskunde

De infrastructuur in Zuidas is een van de drukste van Nederland. Ruim 60.000 mensen wonen en werken in het gebied, terwijl er nu bijna alles op de schop gaat. Ook vind je in Zuidas meerdere onderwijsinstellingen, het VUmc en de RAI. ‘We verbouwen er met de winkel open’, aldus Johan Feld van ManEngenius.

Project Zuidasdok van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk, de stad Amsterdam en het noordelijk deel van de Randstad. Daarnaast heeft het project tot doel de leefbaarheid in het zuidelijke deel van de stad, waaronder de wijk Zuidas, te vergroten. 

Ruimte geven


Collega Johan Feld is adviseur Bereikbaarheid binnen het project. ‘Een deel van de snelweg A10 Zuid komt met twaalf rijstroken ondergronds te liggen en station Amsterdam Zuid krijgt forse uitbreiding’, zegt Johan. ‘Het is een enorm project waar miljarden mee gemoeid zijn en de beschikbare ruimte kun je slechts één keer gebruiken. Dat maakt het project erg complex. De ruimte kun je gebruiken om te leven en te verplaatsen of om te bouwen, daar kun je niets aan veranderen. Je kunt wél keuzes maken die hinder zo veel mogelijk beperken en ervoor zorgen dat je zo min mogelijk bouwruimte inneemt. Uiteraard nemen we ook maatregelen om de leefruimte optimaal te gebruiken. Het dagelijks leven in Zuidas gaat in een raptempo door.’

Beter bereikbaar


Hoe verbeter je de bereikbaarheid als er in de omgeving elk weekend wel ergens gewerkt wordt? Hierover stemmen infrabeheerders het werk en de planning met elkaar af in samenwerkingsverbanden zoals Amsterdam Bereikbaar. ‘Samen zijn we continu puzzels aan het leggen’, vertelt Johan. ‘Om tijdens het werk de huidige bereikbaarheid te behouden, is het nodig dat ongeveer 10% van de gebruikers van de weg of het openbaar vervoer een andere keuze maakt in mobiliteit. Door bijvoorbeeld de werktijden aan te passen, de spits te mijden, de fiets te pakken of een ochtend thuis te werken. Hoe gaan we dat voor elkaar bakken? Dat is een van de uitdagingen van Zuidasdok en de partners op het gebied van de mobiliteitstransitie zoals Zuidflank en Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid. Tegelijkertijd is het ook een enorme kans! Juist nu kunnen we de mensen kennis laten maken met de mogelijkheden en verschillende vormen van mobiliteit.’

Analyse mobiliteitsdata


Johan is in 2024 tien jaar werkzaam bij ManEngenius. Hij is betrokken bij meerdere projecten van ManEngenius. ‘Tijdens mijn werk maak ik analyses, toets ik planningen en adviseer ik of we werkzaamheden wel of niet tegelijkertijd met elkaar kunnen uitvoeren’, aldus Johan. ‘Hiervoor gebruik ik mobiliteitsdata zoals Floating Car Data, verkeersmetingen en verschillende modellen. Deze geven mij inzicht in bijvoorbeeld routekeuzes, aantallen voertuigen, prognoses en snelheden. Want soms zegt het openbaar vervoer dat ze niet goed door kunnen rijden, vinden aannemers dat ze te weinig ruimte hebben om te bouwen, en zijn bedrijven bang voor een slechte bereikbaarheid. Ik vind het dan fantastisch om op basis van data inzichtelijk te krijgen wat nu écht de impact is van al het werk.’

Puzzels leggen


‘Samen met collega’s wil ik goed in beeld krijgen wat het daadwerkelijke effect is, de beste oplossing, een mogelijk alternatief, de kosten, de hinder en uiteraard de kansen’, legt Johan uit. ‘Mijn werkdag is geslaagd als ik dat helder krijg met de verkeersmanagers en omgevingsmanagers. Ik analyseer en interpreteer informatie om deze te delen met anderen. Met de verschillende betrokkenen proberen we belangen samen te brengen en verbanden te leggen. Dat vind ik geweldig. Als er een complexe puzzel voorbij is gekomen die we met elkaar hebben opgelost.’
 

Johan Feld
Johan Feld

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe jobs en ander nieuws!